divider bottom black
divider bottom black mobile

Nowa TIK-taktyka na przyszłość

Stawiamy rutynę do kąta.

Jesteśmy nauczycielami, pedagogami, dydaktykami i rodzicami. Tak jak Wam zależy nam na jakości kształcenia młodych ludzi. Naszych uczniów, podopiecznych, naszych dzieci, młodego pokolenia, które kiedyś pójdzie w świat i będzie ten świat urządzać.

Chcemy, by w dorosłość wkraczali z umiejętnościami, które ich i nasze życie uczynią lepszym. Umiejętnie komunikując się, sprawnie posługując nowymi technologiami, myśląc twórczo i konstruktywnie, samodzielnie rozwiązując problemy. Z niesłabnącą ciekawością świata i otwartymi umysłami. Świadomi swoich talentów i ograniczeń. Przychylni innowacjom, gotowi na zmiany.

Z tych właśnie potrzeb powstała Knowla.

Kompetencje przyszłości przychodzą biegusiem.
Dydaktyka ma przed sobą wyświetlaną przyszłość.
decorator lightbulb yellow
decorator lightbulb yellow
Dostrzegamy wagę zmian technologicznych i społecznych współczesnego świata, zwłaszcza w obszarze nowych form komunikowania się i przetwarzania informacji oraz ich wpływu na modele kształcenia. Jako edukatorzy, metodycy, dydaktycy nie chcemy i nie możemy pozostać wobec tych zjawisk obojętni. Czujemy, że tradycyjny model nauczania, oparty na pamięciowym przyswajaniu wiedzy nie przystaje do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
Pragniemy dostarczyć nauczycielom najlepszych narzędzi, by potrafili przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, rozwijać w nich talenty i umiejętności na miarę XXI wieku. By mogli uczyć w sposób ciekawy, inspirujący i angażujący, z uwzględnieniem różnych potrzeby dzieci i ich deficytów. By swoją nauczycielską praktykę wzbogacali o najnowsze trendy w dydaktyce, jednocześnie realizując wymogi podstawy programowej.
Scenariusze lekcji dostają rumieńców.
Na naukę nigdy nie jest za nudno.
Po to właśnie zaprojektowaliśmy Knowlę, a wraz z nią nowe, inspirujące formy zajęć oparte na metodach aktywnej i samodzielnej pracy uczniów oraz wykorzystujące multimedialne, interaktywne środki dydaktyczne. Przyszłość w dydaktyce właśnie przyszła.
divider bottom blue

Zabawa zgłasza przygotowanie do zajęć

edutainment image

edutainment

Z Knowlą nauka przybiera formę edukacyjnej rozrywki – według badań najskuteczniejszej metody przekazywania informacji i kształtowania postaw społecznych. Wiedza jest ukryta w ciekawej, angażującej formie, co sprawia, że umysły uczniów stają się bardziej otwarte, a oni sami nawet nie czują, że właśnie uczą się. Zabawa sprzyja wykazywaniu inicjatywy oraz samodzielności, znajdowaniu sposobów na rozwiązanie problemów czy odpowiednią interakcję z innymi. Jest sposobem na zaktywizowanie dzieci do nauki, zbudowanie żywej interakcji pomiędzy uczniami i nauczycielem oraz szybsze i trwalsze opanowanie przekazywanej wiedzy i umiejętności.
divider bottom blue
idea features image 01

STREAM

Pomysły na zajęcia z Knowlą mają swoje korzenie w metodologii STREAM ( Science, Technologies, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics). Lekcje przybierają formę warsztatów i projektów, dzięki czemu przyswajanie wiedzy następuje w działaniu – jest szybsze i trwalsze. Doskonalą nie tylko zdolność logicznego i krytycznego myślenia, ale także pobudzają kreatywność i wyobraźnię.
idea features image 02

gamifikacja

Knowla wykorzystuje mechanikę gier do sytuacji edukacyjnych, powodując, że zwykłe aktywności lekcyjne stają się dla uczniów doświadczeniem równie ekscytującym jak granie w gry. Dzięki temu sprzyja działaniu i podejmowaniu wyzwań przez uczniów. Zwiększa ich zaangażowanie i motywację do pracy, poprawia koncentrację.
idea features image 03

immersive learning

Knowla tworzy środowisko edukacyjne bliskie metodzie IL. Podczas wykonywania zaplanowanych scenariuszem aktywności i zadań uczniowie są zanurzani w cyfrowej rzeczywistości wykreowanej przez multimedia. Uczą się poprzez doświadczanie i działanie, a świat wirtualny pozwala im na popełnianie błędów bez jakiegokolwiek ryzyka i wyciąganie na ich podstawie wniosków na przyszłość.
idea features image 04

multimedia

Dzięki wykorzystaniu multimediów Knowla angażuje wiele zmysłów równocześnie, a inicjując uczenie się przez interakcję i działanie, zwiększa moc kojarzenia faktów i zjawisk. Oddziałując równocześnie słowem, obrazem i dźwiękiem wywołuje emocje, rozbudza zaciekawienie i zaangażowanie, a przez to motywację do pracy.
divider top blue

Kompetencje przyszłości

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że szkoła powinna przygotować naszych uczniów do wykonywania swoich przyszłych zawodów, a te przecież może nawet jeszcze nie powstały. Ze względu na szybkie zmiany społeczne, kulturowe i technologiczne nie potrafimy dziś precyzyjnie przewidzieć, jakie konkretnie umiejętności będą wymagane w przyszłości od naszych obecnych uczniów. Dlatego warto rozwijać te najbardziej uniwersalne, które umożliwią im w przyszłości funkcjonowanie w dorosłym życiu i adaptowanie się do zmieniającej się rzeczywistości. I właśnie na te kompetencje stawia Knowla.
divider bottom black
divider bottom black mobile
Postaw nudę do kąta
Jesteś nauczycielem, pedagogiem, prowadzisz placówkę edukacyjną, a może jesteś zaangażowanym w edukację rodzicem?
Zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszelkich informacji, doradzimy, pomożemy dokonać najlepszego wyboru. Tak jak Tobie, zależy nam na poprawie jakości edukacji naszych dzieci!
top divider black
top divider black mobile
Zabawa to podstawa. Programowa
logo knowla white
wall_box_banner