divider bottom black
divider bottom black mobile

Planeetta

Spe

Spe erityistarpeitasi varten!

Yli 80 interaktiivista tehtävää sisältävä paketti, joka on suunniteltu lapsille, joilla on erityisiä koulutustarpeita. Monipuolisten, kokonaisvaltaisesti suunniteltujen tehtävien kokonaisuus tukee pienimpiä lapsia älyllisen toiminnan muokkaamisessa, emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen ja kommunikaatiotaitojen kehittämisessä sekä stimuloi puheen kehitystä. Se sisältää sekä puheterapian elementtejä että harjoituksia korjaaviin-korjaaviin ja vahvistaviin luokkiin. Auttaa kehittämään kognitiivisia taitoja ja parantamaan havaintomotorisia toimintoja. Harjoittaa muistia, keskittymiskykyä, havaintokykyä ja loogisen ajattelun taitoja.

Löydät ohjeet -> TÄSTÄ.

koulutus- ja kehitystoiminta, toimintaterapia, erityisopetus, tukiopetus, korjaavat ja korvaavat luokat.
Autismin kirjo, Downin oireyhtymä, tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöt (mukaan lukien: ADHD – tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, ADD – tarkkaavaisuushäiriö), älyllinen kehitysvammaisuus, oppimisvaikeudet.
Puheen kehitys, älyllinen toiminta, viestintä, puheterapia, emotionaalis-sosiaaliset taidot, havaintomotorinen integraatio, avaruudellinen orientaatio.
lastentarha ja peruskoulu (luokat I-III)
työskentely koko ryhmän kanssa, ryhmätyöskentely, yksilötyöskentely.
sisältö on kehitetty yhdessä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa keskeisen opetussuunnitelman mukaisesti.
planeta cechy bg overlay bazgrol yellow

Vuorovaikutustyypit

pallot, markkerit, näppäimistö

Yhteensopivuus laitteiden kanssa

Knowla Box, myös valmistelussa Knowla Wall

Lupatyyppi

rajoittamaton

Päivitykset

automaattinen, jatkuvan tuotekehityksen mukaisesti

Tuki

rajoittamaton tekninen palvelu

Lisämateriaali

opetusohjelmia, oppituntisuunnitelmia, tapaustutkimuksia, oppitunti-ideoita ja inspiraatiota.

top divider black
top divider black mobile
13

niputetut sovellukset

280
toiminta
278
seinäaktiviteetit
280
lattiatoiminta
decorator_yellow_verctical
Kirjoita jälki
Toiminta:
30
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Täytä värillä
Toiminta:
48
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Hirviömäiset sokkelot
Toiminta:
30
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Monster raketti
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Kokoa palapeli yhteen
Toiminta:
50
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Yhdistä pisteet
Toiminta:
60
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Palapeli tunteiden kanssa
Toiminta:
20
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Tien koodaus
Toiminta:
30
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Ohjelmoi tiesi
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Rumpujen soittaminen
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Pianon soittaminen
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Seuraa polkua
Toiminta:
2
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Päivittäinen aikataulu
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Missä hirviö on?
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
divider bottom black
divider bottom black mobile

Ostovaihtoehdot

top divider black
top divider black mobile
Onviisasta pitää hauskaa
logo knowla white
wall_box_banner