divider bottom black
divider bottom black mobile

Planeetta

Emo

Emo – tässä tunteet ottavat komennon!

Paketti sisältää yli 50 interaktiivista tehtävää, jotka tukevat esikoulu- ja kouluikäisten lasten oikeaa tunnekehitystä. Tehtävät kehittävät kykyä tunnistaa tunteita, nimetä niitä ja ilmaista niitä. Ne edistävät sosiaalisten taitojen hankkimista, muokkaavat kykyä luoda suhteita ja opettavat empatiaa. Henkilökohtaisella tasolla ne parantavat itsetuntoa ja itseluottamusta. Korjaavien toimien avulla ne tukevat sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä lapsilla, joilla on häiriöitä, puutteita ja vammoja.

Löydät ohjeet -> TÄSTÄ.

koulutus- ja kehitystoiminta, toimintaterapia, erityisopetus, tukiopetus, korjaavat ja korvaavat luokat.
Autismikirjon häiriö (ASD – Autismikirjon häiriö), emotionaalis-sosiaalisen alueen kehityshäiriöt, puhehäiriöt, kommunikaatiohäiriöt, sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet, tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöt (mukaan lukien: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), älyllinen kehitysvammaisuus, oppimisprosessin häiriöt.
Tunnekehitys, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja ilmaiseminen, sosiaalinen kehitys, vertaissuhteiden luominen, itsetunto.
lastentarha ja peruskoulu (luokat I-III)
työskentely koko ryhmän kanssa, ryhmätyöskentely, yksilötyöskentely.
sisältö on kehitetty yhdessä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa keskeisen opetussuunnitelman mukaisesti.
planeta cechy bg overlay bazgrol yellow

Vuorovaikutustyypit

pallot, markkerit, näppäimistö

Yhteensopivuus laitteiden kanssa

Knowla Box, myös valmistelussa Knowla Wall

Lupatyyppi

rajoittamaton

Päivitykset

automaattinen, jatkuvan tuotekehityksen mukaisesti

Tuki

rajoittamaton tekninen palvelu

Lisämateriaali

opetusohjelmia, oppituntisuunnitelmia, tapaustutkimuksia, oppitunti-ideoita ja inspiraatiota.

top divider black
top divider black mobile
13

niputetut sovellukset

272
toiminta
272
seinäaktiviteetit
272
lattiatoiminta
decorator_yellow_verctical
Tunteiden kehä
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Tunteiden lämpömittari
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Muisti tunteineen
Toiminta:
90
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Tunteiden domino
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Tunteiden aatami
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Väritä tunteesi
Toiminta:
78
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Parin tunteet
Toiminta:
60
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Pyydystää hymiöitä
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Tunteiden labyrintit
Toiminta:
30
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Sudoku tunteiden kanssa
Toiminta:
2
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Tunteiden peili
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Tunteet ovat rentoutuneet
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Missä hirviö on? - 3 toimintaa
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
divider bottom black
divider bottom black mobile

Ostovaihtoehdot

top divider black
top divider black mobile
Onviisasta pitää hauskaa
logo knowla white
wall_box_banner