divider bottom black
divider bottom black mobile

Planeetta

Dj

Kun kuulet j:n, puheterapia käynnistyy.

Yli 50 vuorovaikutteista tehtävää sisältävä paketti, jonka tarkoituksena on kehittää esikoulu- ja kouluikäisten lasten puhe- ja viestintätaitoja, mukaan lukien autismin kirjon lapset, ja puheterapiaa lapsille, joilla on puhehäiriöitä (dysalioita). Se sisältää sekä ortofonisia (puheen kehitystä tukevia), artikulaatio-, hengitys- ja ääntämisharjoituksia että kuunteluharjoituksia, äänteiden ja tavujen analyysia ja synteesiä, alkeellisia sanoitusharjoituksia ja grafomotorisia harjoituksia. Kehitetyt toiminnot parantavat puhe-elimistön motorisia taitoja, korjaavat virheellistä artikulaatiota, kehittävät kuuloherkkyyttä ja kehittävät luku- ja kirjoitustaitoja.

Löydät ohjeet -> TÄSTÄ.

kasvatus- ja kehitystoiminta, puheterapia, toimintaterapia, erityisopetus, uudelleenvalidointi, korjaavat ja korvaavat toimet.
kuulonkäsittelyhäiriö, keskeinen kuulohäiriö, kuulovammaiset lapset, dyslalia (mukaan lukien rotaakismi, sigmatismi), dysglossia, dysleksia, autismin kirjon kehityshäiriöt, tarkkaavaisuushäiriö ja tarkkaavaisuushäiriö, mukaan lukien ADHD, ADD)
puheterapia, ortofonia, artikulaatio, fonaatio, diktion, puheen kehitys, hiljaisen puheen kehitys, viestintä, hengitysharjoitukset, kuunteluharjoitukset, äänteiden ja tavujen analyysi ja synteesi, grafomotoriset taidot.
lastentarha ja peruskoulu (luokat I-III)
työskentely koko ryhmän kanssa, ryhmätyöskentely, yksilötyöskentely.
sisältö on kehitetty yhdessä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa keskeisen opetussuunnitelman mukaisesti.
planeta cechy bg overlay bazgrol yellow

Vuorovaikutustyypit

pallot, markkerit, näppäimistö

Yhteensopivuus laitteiden kanssa

Knowla Box, myös valmistelussa Knowla Wall

Lupatyyppi

rajoittamaton

Päivitykset

automaattinen, jatkuvan tuotekehityksen mukaisesti

Tuki

rajoittamaton tekninen palvelu

Lisämateriaali

opetusohjelmia, oppituntisuunnitelmia, tapaustutkimuksia, oppitunti-ideoita ja inspiraatiota.

top divider black
top divider black mobile
12

niputetut sovellukset

242
toiminta
242
seinäaktiviteetit
240
lattiatoiminta
decorator_yellow_verctical
Kasvojen ja kielen voimistelu
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Harjoittele hengittämistä
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Sopikaa ääni
Toiminta:
2
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Muodostakaa pari
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Muodon jäljentäminen
Toiminta:
20
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Kaksi samaa
Toiminta:
1
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Väri numeroiden mukaan
Toiminta:
51
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Väri kirjaimittain
Toiminta:
45
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Yhdistä tavut
Toiminta:
35
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Etsi ero
Toiminta:
2
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Palapelit, joissa on tavuja
Toiminta:
19
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
3 tasot
Riko koodi
Toiminta:
60
on:
seinä/lattia
decorator_yellow_verctical
Missä hirviö on?
Toiminta:
3
on:
seinä/lattia
divider bottom black
divider bottom black mobile

Ostovaihtoehdot

top divider black
top divider black mobile
Onviisasta pitää hauskaa
logo knowla white
wall_box_banner