aplikacje hero bg layer 3
layer 2a
layer 2b
aplikacje hero bg layer 1a
aplikacje hero bg layer 1b
decorator clouds left bottom corner
decorator clouds right bottom corner
divider bottom black
divider bottom black mobile

Vzdelávací vesmír

Veda je skutočný vesmír

Knowlov vzdelávací vesmír sa skladá z 11 tematických planét. Každá planéta predstavuje samostatný balík vlastných aplikácií zameraných na konkrétnu oblasť vývoja. Prostredníctvom aplikácií deti plnia konkrétne úlohy, počas ktorých rozvíjajú špecifické zručnosti a získavajú nové kompetencie.

Jedna z planét – planéta Fruu – je štartovacia planéta. Pridáva sa zadarmo ku každému zakúpenému Knowla Boxu a Knowla Wall. Je to najuniverzálnejšia planéta – rozmanitá z hľadiska rozvojových oblastí.

Každá planéta je iná, ale jedno majú spoločné – sú potvrdené skvelou zábavou!

small divider white
inteligentná hra, pre materské školy
small divider white
matematika
small divider white
logopédia pri poruchách reči
small divider white
fitness, relaxácia
small divider white
spoznávanie prírody prostredníctvom zážitkov
small divider white
programovanie
small divider white
jemné motorické zručnosti
small divider white
vizuálne vnímanie
small divider white
špeciálne vzdelávacie potreby
small divider white
emocionálny vývoj
small divider white
mix oblastí, východisková planéta
divider bottom blue

Toto šialenstvo má svoju metódu

divider bottom black
divider bottom black mobile
top divider black
top divider black mobile
Certifikát za dobrú zábavu
logo knowla white
wall_box_banner