decorator-blue-bazgry
decorator-yellow-star
Scenariusz lekcji Droga do szkoły
przybornik-ikona-dark

przybornik

Scenariusz lekcji „Droga do szkoły”

myślenie przestrzenne Planeta Hello Planeta Kontrast Planeta SPE
decorator-blue-bazgry
decorator-yellow-star
Scenariusz lekcji Droga do szkoły
divider bottom black
divider bottom black mobile

czas czytania

3 MIN

opublikowany

2024-04-23 20:23:12
Spis treści

Klasy: wczesnoszkolne 1-3

Temat: Droga do szkoły

Cel ogólny:

Uczeń umie poruszać się po drodze z domu do szkoły.

Cele operacyjne:

Uczeń zna swoją drogę z domu do szkoły. 

Uczeń zna podstawowe zasady poruszania się na zewnątrz. 

Uczeń zna podstawowe kierunki i umie się nimi posługiwać. 

Uczeń potrafi opowiedzieć, jak wygląda jego trasa z domu do szkoły lub jakie charakterystyczne miejsca mija. 

Punkty podstawy programowej: 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: II.1. IV.2.5,9,10,11. IV.3.1,3. VII.1,2,4. 

Czas pracy: 1 godzina lekcyjna

Metody i formy pracy: 

dyskusja, inscenizacja, zabawa, zagadki, prace artystyczne

Edukacyjny Wszechświat Knowla: 

 • Zakoduj drogę — Planeta SPE lub Planeta Kontrast
 • Want go — Planeta Hello (oraz przyszłe podstawowe warianty językowe)

Przebieg zajęć: 

 1. Zadajemy pytanie, a uczniowie kolejno podnoszą rękę, jeśli odpowiedź brzmi „tak”:
  1. Jak uczniowie przychodzą do szkoły i jak z niej wracają? Pieszo? Samochodem? Autobusem? Rowerem? Hulajnogą?
  2. Czy przychodzą sami, z rodzicami, czy kolegami?
  3. Czy znają swoją drogę z domu do szkoły?
 2. Omawiamy zasady, jakie powinny znać dzieci wracając do domu
  1. Przechodzenie przez jezdnię i światła.
   1. Dzielimy klasę na 4 grupy i ustawiamy je w formie krzyża twarzami do siebie. Dwie grupy będące naprzeciwko siebie udają samochody, a dwie pozostałe – pieszych.
    1. W wariancie ze światłami nauczyciel mówi jakie światło mają piesi, a jakie samochody, a następnie tylko odpowiednie grupy przechodzą na drugą stronę i ustawiają się ponownie twarzą do reszty. 
    2. W wariancie bez świateł piesi rozglądają się czy są samochody i decydują, czy mogą przejść na drugą stronę. Dzieci udające samochody stają nieco dalej i decydują, czy przejeżdżają, czy nie, ale muszą zatrzymać się przed pasami. 
  2. Ustalamy, co wolno, a czego nie wolno robić, np. rozmawianie z nieznajomymi, zbaczanie z drogi bez wiedzy rodziców itd.
 3. Aktywność Zakoduj drogę (Planeta SPE)
  1. Dzieci wspólnie ustalają, jak ustawić kawałki drogi, żeby samochód mógł dojechać do czerwonego domu. Używają słów oznaczających kierunki np. prawo, lewo. Zaznaczają drogę samochodu strzałkami w swoich zeszytach. Jedna osoba najpierw palcem pokazuje jaką drogę może przebyć samochód. Następnie każda kolejna osoba może ustawić tylko jeden kawałek drogi. Jeśli zauważycie wspólnie, że popełniliście błąd, kolejna osoba może usunąć maksymalnie dwa kawałki drogi. 
  2. Wspólnie opisujemy drogę samochodu za pomocą kierunków oraz tego, co mija po drodze.
 4. Aktywność Want go (Planeta Hello)
  1. W ramach tej aktywności potworek chce się dostać do jednego z charakterystycznych budynków w mieście. W aktywności korzystamy z kierunków świata.
  2. Podobnie jak w poprzedniej aktywności możemy opisywać miasto lub kolejne kroki, jakie musi pokonać potworek.
 5. Uczniowie rysują swoją trasę ze szkoły do domu lub jej fragment. Mogą również narysować jakieś charakterystyczne miejsce, które mijają. 

Podziel się!

decorator-green
Urszula Skorodziłło
Urszula Skorodziłło
Członkini Rady Programowej Knowla
Kognitywistka zafascynowana działaniem mózgu i zmysłów. Zajmuje się tworzeniem i analizą narzędzi psychometrycznych. W Knowli współtworzy, konsultuje aplikacje, tworzy scenariusze lekcji oraz dba o dostosowanie materiału dla młodych odbiorców.

Przeczytaj także

Postaw nudę do kąta
Jesteś nauczycielem, pedagogiem, prowadzisz placówkę edukacyjną, a może jesteś zaangażowanym w edukację rodzicem?
Zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszelkich informacji, doradzimy, pomożemy dokonać najlepszego wyboru. Tak jak Tobie, zależy nam na poprawie jakości edukacji naszych dzieci!
top divider black
top divider black mobile
Nauka to potęgi klucz
logo knowla white
wall_box_banner