divider bottom black
divider bottom black mobile

Планета

Емо

Емо – тук е мястото, където емоциите вземат връх!

Пакет от повече от 50 интерактивни задачи, които подпомагат правилното емоционално развитие на децата в предучилищна и ранна училищна възраст. Включените задачи развиват способността за разпознаване на емоциите, назоваването им и изразяването им. Те насърчават придобиването на социални умения, формират способността за установяване на взаимоотношения и учат на емпатия. В личен план те повишават самочувствието и увереността. Чрез корекционни дейности те подпомагат формирането на умения за развитие в социално-емоционалната област при деца с нарушения, дефицити и увреждания.

Можете да намерите инструкциите -> ТУК.

образователни дейности и дейности за развитие, трудотерапия, специално образование, коригиращо образование, корекционно-компенсаторни класове
Разстройства от аутистичния спектър (ASD – Autism Spectrum Disorder), нарушения в развитието в емоционално-социалната област, нарушения на речта, проблеми в общуването, трудности в социалното взаимодействие, нарушения на вниманието и концентрацията (включително: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), интелектуални затруднения, нарушения в процеса на учене
Емоционално развитие, разпознаване, назоваване и изразяване на емоции, социално развитие, установяване на взаимоотношения с връстници, самооценка
детска градина и начално училище (класове I-III)
работа с цялата група, работа в екип, индивидуална работа
съдържание, разработено съвместно с експерти в съответната област, в съответствие с основната учебна програма.
planeta cechy bg overlay bazgrol yellow

Видове взаимодействие

топки, маркери, клавиатура

Съвместимост с устройства

Knowla Box, също в процес на подготовка Knowla Wall

Вид на лиценза

неограничен

Актуализации

автоматично, в съответствие с текущото разработване на продукти.

Подкрепа

неограничено техническо обслужване

Допълнителен материал

уроци, планове на уроци, казуси, идеи за уроци и вдъхновение

top divider black
top divider black mobile
13

пакетни приложения

272
дейности
272
дейности на стената
272
дейности на пода
decorator_yellow_verctical
Кръг на емоциите
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Термометър на чувствата
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
3 нива
Памет с емоции
Дейности:
90
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
3 нива
Домино от емоции
Дейности:
3
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Аватар на чувствата
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Оцветете емоциите си
Дейности:
78
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
3 нива
Емоции по двойки
Дейности:
60
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Емотикони за улавяне
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Лабиринти на емоциите
Дейности:
30
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Судоку с емоции
Дейности:
2
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Огледало на емоциите
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Емоциите се отпуснаха
Дейности:
1
на:
стена/под
decorator_yellow_verctical
Къде е чудовището? - 3 дейности
Дейности:
3
на:
стена/под
divider bottom black
divider bottom black mobile

Опции за закупуване

top divider black
top divider black mobile
Разумноеда се забавлявате
logo knowla white
wall_box_banner