divider bottom black
divider bottom black mobile

Metodycy bawili się, gdy projektowali

Najlepsza rada dla edukacji? Nasza Rada Programowa!
Z zapałem i ogromną pasją od lat prowadzą działalność dydaktyczną i pedagogiczną. Realizują się w pracy z dziećmi w różnym wieku, z różnymi potrzebami. Zaszczepiają w nich ciekawość świata, zachęcają do eksplorowania różnych obszarów wiedzy, inspirują i motywują. Korzystają z najnowszych trendów w edukacji i sami takie kształtują. Stosują niestandardowe formy pracy sprzyjające zaangażowaniu i nauce przez zabawę. Oswajają dzieci z technologią i multimediami, rozwijają w nich kompetencje przyszłości.
Oto oni – edukatorzy przyszłości, dydaktycy z pasją, entuzjaści najnowszych trendów w edukacji. To oni tworzą Radę Programową Knowla. Są pomysłodawcami, konsultantami i walidatorami aktywności i ćwiczeń zawartych w naszych aplikacjach. I cały czas pracują nad jej nieustannym rozwojem. Poznajcie ich.
Łukasz Gierek

Łukasz Gierek

Przewodniczący Rady Programowej Knowla
Nauczyciel, wykładowca, prelegent, trener, znawca nowych technologii
Brak materiałów do wyświetlenia

Opis

Łukasz Gierek od lat związany jest z edukacją w obszarze IT. Z zaangażowaniem i pasją uczy przedmiotów informatycznych w szkole technicznej, jest wykładowcą akademickim w szkołach wyższych.

Jego kompetencje jako edukatora w obszarze nowych technologii potwierdzają tytuły MIEExpert Microsoft Innovative Educator Expert, MIEFellow – Microsoft Innovative Educator Fellow oraz Skype Master Teacher. Jako trener i prelegent występuje na konferencjach dla nauczycieli na całym świecie: od Toronto, przez Singapur, Helsinki po Wiedeń. Przez kapitułę ekspertów oraz praktyków skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce został zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2019 r. Jest entuzjastą nowych technologii i od lat zaszczepia tę pasję w swoich uczniach, studentach i słuchaczach.

Dla Knowli współtworzy, konsultuje i waliduje treści oraz sposób działania aplikacji, tworzy pomysły na aktywności rozwijające kompetencje programistyczne, myślenie analityczne, komputacyjne, przyczynowo-skutkowe.

Materiały tego eksperta

Brak materiałów do wyświetlenia

Opis

Marta Zamośna jest doświadczonym pedagogiem z wieloletnią praktyką z zaangażowaniem pracującym z dziećmi szkolnymi, w tym dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych, społecznych, motorycznych i poznawczych.

Z pedagogiki uczyniła swoje powołanie i pasję. Ukończyła pedagogiczne studia kierunkowe o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej, które uzupełniła dyplomem z Terapii Pedagogicznej oraz kolejnym z Terapii i Edukacji Osób ze Spektrum Autyzmu. Od wielu lat pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi autorskie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidację dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od przedszkola po szkołę średnią. Jest terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Poza pracą zawodową angażuje się również w działania świetlic socjoterapeutycznych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pracuje z dziećmi z ADHD, z FAS, dziećmi z rodzin alkoholowych oraz dziećmi krzywdzonymi. Jest prelegentką konferencji naukowo-szkoleniowych. Dla Knowli współtworzy, konsultuje i waliduje aktywności w aplikacjach skupione na potrzebach specjalnych dzieci, w tym dzieci z psychomotorycznymi deficytami rozwojowymi, zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się, spektrum autyzmu.

Tworzy i rozwija pomysły na ćwiczenia Knowli na potrzeby terapii zajęciowej, kształcenia specjalnego, rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Marta Zamośna

Marta Zamośna

Członkini Rady Programowej Knowla
Terapeutka, pedagog szkolny, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej
Urszula Skorodziłło

Urszula Skorodziłło

Członkini Rady Programowej Knowla
Kognitywistka, naukowczyni, badaczka, wykładowczyni i prelegentka

Materiały tego eksperta

Brak materiałów do wyświetlenia

Opis

Zafascynowana obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. W podejściu kognitywistycznym łączy wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki.

Zajmuje się neurofizjologicznymi mechanizmami poznawczymi i komunikacyjnymi oraz ich językowymi uwarunkowaniami. Konstruuje i analizuje narzędzia psychometryczne (konstrukcja testów, analiza wyników, konstruowanie baterii testów, badanie uczestników), opracowuje narzędzia KEW do ewaluacji warsztatów. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym z przeprowadzania badań Wiedeńską Baterią Testów, przeprowadzania badań za pomocą eye-trackera, projektowania aplikacji i badań w UX. Bierze udział w projektach badawczych, w tym Normalizacji Wiedeńskiej Baterii przy współpracy z Schuhfried GmbH w Test&Reaserch Center w Laboratorium Badania Rozumowania Psychologii UAM. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Jako prelegentka i uczestniczka bierze udział w licznych konferencjach naukowych. Jest autorką wielu naukowych publikacji.

Dla Knowli współtworzy, konsultuje i waliduje treści do aplikacji. Opracowuje sposoby przebiegu ćwiczeń, dostosowuje materiał do możliwości poznawczych dziecięcych odbiorców, dba o adekwatność przekazywanej wiedzy, projektuje skuteczne ścieżki nabywania nowych umiejętności, opracowuje metody ewaluacji, dba o zgodność z podstawą programową.

Ewa Czajka

Ewa Czajka

Członkini Rady Programowej Knowla
Terapeutka pedagogiczna, diagnostka, trenerka TUS, specjalistka metody Warnkego, autorka książek
Brak materiałów do wyświetlenia

Opis

Ewa Czajka to związana z edukacją ekspertka o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach i kompetencjach, które skupiają się przede wszystkim na obszarze pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwentka wielu kursów i warsztatów dotyczących rozwoju dziecka — ilość i różnorodność zdobytych przez nią uprawnień i certyfikatów jest naprawdę imponująca. Jest terapeutką pedagogiczną, diagnostką, certyfikowaną specjalistką czytania metodą sekwencyjno- symultaniczną (Szkoła Krakowska), trenerką TUS, specjalistką metody Warnkego, a także instruktorką masażu Shantala dla niemowląt i dorosłych. 

Łącząc wykształcenie kierunkowe — Ewa Czajka jest ogrodniczką z tytułem doktora nauk! – z kompetencjami w zakresie edukacji od kilkunastu lat z sukcesami prowadzi prywatne autorskie przedszkole integracyjne o profilu przyrodniczo-ekologicznym Akademia Przyrody w Poznaniu, pracując z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. 

Oprócz tego pisze i publikuje. Jest autorką książki „Pomocne bajki na codzienne troski” oraz książki dla dzieci i poradnika dla specjalistów „Autystyczny świat Tymka”. Za chwilę ukażą się kolejne dwie z serii książek humorystycznych dla dzieci jej autorstwa. 

Dla Knowla współprojektuje i rozwija ćwiczenia w aplikacjach, dostosowuje ścieżki nabywania nowych umiejętności do różnych stylów uczenia się dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami. Recenzuje i waliduje aktywności na planetach SPE oraz opracowuje pomysły na ciekawe scenariusze lekcyjne z wykorzystaniem aplikacji.

top divider black
top divider black mobile
Metodyka broi i fika
logo knowla white
wall_box_banner