okladka_mat
divider bottom black
divider bottom black mobile

Planeta

Sigma

Dla Sigmy się liczy matematyka.

Pakiet ponad 600 interaktywnych zadań rozwijających umiejętności matematyczne. Podział na różne stopnie trudności pozwala na wykorzystanie aktywności podczas zajęć zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i w wieku szkolnym – od klasy 1 aż do klasy 6. Ćwiczenia obejmują działania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), liczby całkowite i ułamki (dziesiętne i zwykłe), figury geometryczne, jednostki czasu, długości, wagi i pojemności.

Zawarte w pakiecie zadania rozwijają u dzieci zdolność wykonywania obliczeń rachunkowych i stosowania ich w sytuacjach praktycznych w życiu. Uczą odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w różnej formie, a także dostrzegania regularności, podobieństw i analogii. Doskonalą umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe).

Instrukcję znajdziesz -> TUTAJ.

zajęcia edukacyjno-rozwojowe, aktywności rewalidacyjne (10+)
zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder)
matematyka, sprawność rachunkowa, liczby naturalne, całkowite, ułamki, algebra, geometria, myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, interpretowanie danych, czynności intelektualne, koncentracja, spostrzegawczość, rywalizacja
przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-VI)
praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
planeta cechy bg overlay bazgrol yellow

Rodzaje interakcji

piłeczki, pisaki

Kompatybilność z urządzeniami

Knowla Box, w przygotowaniu także Knowla Wall

Rodzaj licencji

bezterminowa

Aktualizacje

automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Wsparcie

serwis techniczny bez ograniczeń

Materiały dodatkowe

tutoriale, scenariusze lekcji, case studies, pomysły i inspiracje na prowadzenie lekcji

top divider black
top divider black mobile
16

aplikacji w pakiecie

666
aktywności
666
aktywności na ścianę
666
aktywności na podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Policz na skali
aktywności:
60
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
4 poziomy
Odtwórz rytm
aktywności:
80
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Matematyczne sudoku
aktywności:
90
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Która godzina?
aktywności:
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Policz figury
aktywności:
90
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Brakujący element
aktywności:
60
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Zliczanka
aktywności:
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Matematyczny scenariusz
aktywności:
2
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Ważenie logiczne
aktywności:
90
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Ile to waży?
aktywności:
90
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Liczenie na wadze
aktywności:
60
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
3 poziomy
Porównaj zbiory
aktywności:
36
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Warcaby
aktywności:
1
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Mnożenie
aktywności:
12
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Ustaw zegar
aktywności:
na:
ścianę/podłogę
decorator_yellow_verctical
Mnożenie wspak
aktywności:
12
na:
ścianę/podłogę
divider bottom black
divider bottom black mobile

Opcje zakupu

No data was found
top divider black
top divider black mobile
Mądrze jest się bawić
logo knowla white
wall_box_banner